REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Zprávy

01. 07. 2020

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bud...

zdroj:. eagri.cz 29.6.2020 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jejímž cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, kt...

01. 07. 2020

Metodická příručka - Uplatňování náhrad škod způsobovaných zvěří

26. 06. 2020

Odhad sklizně ovoce pro rok 2020

Zdroj: ÚKZÚZ 23.06.2020 Tisková zpráva – Z prvních zpracovaných odhadů sklizně ovoce evidovaných v Registru sadů ÚKZÚZ vyplývá, že letos na tom budou nejlépe švestky, naopak sklizeň meruněk bud...

25. 06. 2020

Změny v nitrátové směrnice od 1.července 2020 dle NV 277/2020 Sb.

1) pozemky podniku se v ZOD nacházejí pouze částečně = pro celý podnik platí: a) povinná bilance dusíku (nezpracovává podnik, který má po odečtení vyjmenovaných ploch méně než 30 ha zemědělské p...

23. 06. 2020

Evidence neveřejných čerpacích stanic do 30. 5. 2020

V souvislosti se změnami zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, účinnými od 01. 04. 2020 (novela 48/2020 Sb.)  je nutné zapsat i neveřejné  čerpací stani...

22. 06. 2020

Zalesňování a zakládání lesů 2020 – soulad deklarovaných dřevin ...

Dřeviny deklarované v Ohlášení o vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy 2020 musí být v souladu s vyhláškou 298/2018 Sb. Některé dřeviny byly vyjmuty z podpory. Podrobná ...

22. 06. 2020

10. kolo PRV – zápis do evidence o skutečných majitelích

10. kolo PRV 14.7.2020 – 4.8.2020 Podmínka pro právnické osoby (netýká se právnických osob veřejného práva nebo právnických osob registrovaných mimo režim veřejných rejstříků): - žadatel – právnická...

22. 06. 2020

Pozvánka - Polní den EKOFARMA JAVORNÍK - CZ s.r.o.

22. 06. 2020

Pozvánka - Nové způsoby zakládání porostů pozdních jařin v erozn...

Strana 1/14Další

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing