REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

16.11.2017

Zpravodajové pro Intersucho.cz v okresu Hradec Králové

Členové Okresní agrární komory Hradec Králové řešili otázku vlivu sucha na zemědělskou půdu a jeho sledování. Nakonec byl najat pan Ing. Oldřich Zelený, který je nyní v důchodu, ale celý život pracoval v zemědělství. Pan Zelený má na starosti 4 referenční místa v okresu Hradec Králové. Pozorovány jsou katastry Osice (Agropodnik Lhota pod Libčany), Světí (Statek Kydlinov s.r.o.), Stračovská Lhota ( Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.) a Písek (Rovina Písek a.s.). Každý týden pan Zelený v těchto okresech odebírá vzorek půdy a hodnotí ho z pohledu nasycení vodou a také stav porostu. V minulých letech byly vzorky odebírány v horizontu 20 až 40 cm. V letošním roce bylo rozmezí změněno na 0 až 20 cm. S pozorováním začal v květnu 2016 pro Agrodružstvo Lhota pod Libčany. Od září pozorování rozšířil o další tři zmiňované katastry. Zjištěná fakta se vyplňují každý týden do dotazníku, který následně posílá do centra Intersucha.cz. Na oplátku mu z portálu Intersucho.cz chodí mapy s rozšířenou detailní předpovědí vývoje sucha až na 10 následujících dní aktualizovanou každých 24 hodin.

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing