REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

14.11.2017

Žádost o dotaci na zalesnění lze podat do 30. 11. 2017

Rádi bychom informovali žadatele, že konečným termínem pro podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2017 je 30. listopad 2017. Tímto bychom chtěli žadatele požádat, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu 2017 včetně všech povinných příloh podali:

a) osobně - na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/szif-ro nebo

b) poštou;

c) datovou schránkou;

d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz).

Podrobné informace o způsobech podání žadatel nalezne v Příručce pro žadatele opatření 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů, na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811.

Celý zveřejněný text včetně důležitého upozornění si můžete stáhnoout v příloze dole pod textem.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, SZIF

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing