REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

03.06.2020

Výzva k podání žádostí o podporu na obnovu přirozených funkcí krajiny

Žádosti do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny přijímá MŽP ČR od 1.6.2020 do 15.9.2020 (nebo do vyčerpání alokace).
Realizace projektů do 30.11.2023.
Žadatel:
  fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.

Podporované činnosti: obnova krajinných struktur (stromořadí, remízy, extenzivní sady..,.), budování vodních prvků (tůně a mokřady), opatření zvyšující diverzifikaci lesních porostů výsadbou a ochranou druhově vhodných dřevin, opatření k omezení fragmentace krajiny a na ochranu přirozených biotopů.

Forma podpory: investiční a neinvestiční finanční prostředky max. do 100% způsobilých nákladů.

Výzvu, příručku pro žadatele a dokumenty najdete ZDE

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing