REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

07.03.2019

Výzva MŽP k podávání žádostí do programu péče o krajinu v roce 2019

MŽP přijímá žádosti do Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (podprogram B).

Předmět podpory:
1. Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech ve volné krajině
2. Péče o krajinné prvky (ÚSES, památné stromy, skupiny stromů a stromořadí, výsadby nelesní zeleně a péče o vybrané plochy, vytváření drobných přírodních prvků v krajině – meze, tůně, mokřady, drobné vodní plochy atd.

Žadatel: fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu

Výše přiznaných finančních prostředků může být až 100%, maximální podpora je 250.000,- Kč

Žádosti se podávají do 29.3.2019

Podrobnosti najdete zde:  https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_2019

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing