REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

16.10.2017

Všestarská cibule zvítězila na veletrhu Flora - Olomouc

22. ročník celonárodní výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků proběhl 5. až 8. října na výstavišti Flora Olomouc. Návrat ke kořenům. Takové bylo hlavní motto letošní podzimní etapy zahradnické výstavy a veletrhu. Během čtyř dnů prošlo branami výstaviště kolem 26 tisíce návštěvníků. V letošním roce bylo do soutěže o nejlepší ovoce a zeleninu přihlásilo 322 vzorků z nejrůznějších koutů Čech, Moravy i Slezska, což znamenalo oproti loňsku nárůst o padesát vzorků. Soutěžilo se celkem v jedenácti kategoriích. 

Ve skupině "cibulová zelenina" vyhrála 1. cenu kolekce cibule ZD Všestary. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestary, o Všestarské cibuli říká: " Všestarská cibule je kromě nošovického kysaného zelí jedinou zeleninou tuzemské provenience, která se může pyšnit evropskou ochrannou značkou Chráněné označení původu, a to již od roku 2008. Ve Všestarech má pěstování cibule dlouholetou tradici především díky tamějším klimatickým a půdním podmínkám. Zásadní vliv má také šetrné pěstování, zpracování a skladování cibule. Jednou z podmínek dosažení výsledných kvalit všestarské cibule je šetrný způsob pěstování, kdy se aplikace hnojiv provádí na základě půdních rozborů. Tak se půda nevysiluje a zachovává se „stará půdní síla". Velmi důležité je mechanicky šetrné zacházení s půdou. Aby docházelo k co nejmenšímu zatěžování životního prostředí, jsou v maximální míře využívána také organická hnojiva.
Sklizeň se provádí při sušším počasí, takže je možné dosoušet sklizené cibule přímo na poli. Cibule se sbírá šetrným způsobem a je přepravena na krátkou vzdálenost do místního skladu. Vhodné posklizňové zpracování je zásadní. Cibuli totiž sklidíme v září, v říjnu a musíme ji až do května, června, než je nová cibule, uskladnit. Pokud bychom nedodrželi správné technologické postupy, neudrželi bychom kvalitu. Máme tedy teplotně řízené sklady, protože cibule potřebuje stálou teplotu a pravidelné provětrávání a tomu se musíme přizpůsobit. Samozřejmě bez použití jakýchkoli chemických přípravků. Přímo ve skladech je pak cibule také balena a následně odvážena k odběratelům. Všestarská cibule se prodává výhradně na území České republiky.

Unikátnost všestarské cibule je dána především vyrovnaností jejích nutričních parametrů, tedy stavebních látek, minerálů, vitamínů, draslíku či fosforu. Naše cibule má také vysokou hodnotu obsahu železa."

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing