REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

11.10.2017

VŠÚO Holovousy s. r. o. na výstavě Flóra Olomouc 2017

Na olomouckém výstavišti Flora se ve dnech od 5. do 8. října konala tradiční výstava Flora Olomouc 2017 - podzimní etapa. Nově byla součástí i mezinárodní přehlídka ovoce Europom. Hlavním cílem byla propagace a podpora rozmanitosti ovocných druhů, jejich zachování a využití. Pořadatelem se stal Český zahrádkářský svaz za podpory VŠÚO Holovousy s.r.o. v podobě poskytnutí vzorků jablek pro účely této přehlídky.

VŠÚO Holovousy s.r.o. dále prezentoval ve vlastní expozici nejen výsledky výzkumu, ale rovněž novinky ve šlechtění a vystavil sortiment vyšlechtěných jablek a krajových odrůd z genofondových sbírek. Zájemcům bylo poskytnuto rovněž poradenství.

Expozice byla odbornou komisí oceněna čestným uznáním.

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing