REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

27.04.2018

Seminář Vygeneruj si svou žádost sám

Dne 27. 4. 2018 se v Kostelci nad Orlicí v zemědělské škole uskutečnil III. ročník semináře pod názvem "Vygeneruj si svou žádost sám". Akci pořádala Okresní agrární komora Rychnov nad Kněžnou. Účastníci si pod vedením Ing. Vrzáně a Ing. Kaplera na Portálu farmáře vygenerovali jednotnou žádost pro rok 2018 a odnesli si jednací číslo podané žádosti. Zájemci byli rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu tvořili farmáři obhospodařující i ornou půdu. Ve druhé skupině byli farmáři hospodařící na trvalých travních porostech. Celkem bylo podáno 40 žádostí. Pro zúčastněné byl seminář přínosem a akci si chválili.

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing