REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

29.04.2020

Pravidla přeshraničního pohybu platná od 27.4.2020

Zdroj: MZE, 28.4.2020

Ve čtvrtek 23. dubna přijala vláda ČR usnesení č.193/2020, jímž od pondělí 27. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu (prozatím do 17.5.2020) mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a otevírá hranice pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem krátkodobého výkonu ekonomické činnosti i sezónních prací.

 

Z hlediska zemědělství a potravinářství jsou klíčové zeleně vyznačené kategorie:

2a. Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin
3. Občané EU vstupující na území ČR za účelem ekonomické činnosti nebo za účelem studia na vysoké škole, kdy doba pobytu bude delší než 72 hodin (vč. případné výjimky pro SEZÓNNÍ PRACOVNÍKY-nezbytnost)
4. Zemědělci v bezprostředním příhraničí
8. b) Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti [1], kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s ČR (pendleři)
10. Pracovníci servisu kritické infrastruktury

Potřebné dokumenty a další info: STRÁNKY MV - FORMULÁŘE

[1] Do této kategorie též spadá nezbytně nutný doprovod rodinným příslušníkem přeshraničních žáků a studentů za účelem zajištění odvozu. Do této kategorie též spadají děti chodicí do mateřských škol.


Přílohy:

Přechod hranic pro zemědělce a potravináře (PDF, 214 KB)
Pravidla pro vstup do ČR (PDF, 462 KB)
Metodika MZe pro umožnění vstupu do ČR (PDF, 202 KB)
Usnesení vlády (PDF, 140 KB)
Formulář - lékařské potvrzení o testu (DOCX, 20 KB)
Fromulář - vstup do ČR (DOCX, 26 KB)

exportovat ›

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

 

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing