REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

18.04.2020

Podpora Královéhradeckého kraje na hospodaření v lesích 2020

Dotační program 20ZPD10 – asanace kůrovcového dříví
Příjem žádostí od 2.12.2019 do 30.10.2020 (nebo do vyčerpání alokace 10 mil. Kč)
Účel dotace:
1. Těžba a přiblížení strojů napadených kalamitním škůdcem z lesního porostu
2. Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení
kalamitním hmyzím škůdcem
- splnění předmětu dotace do 31.10.2020
- žadatel: vlastník lesních pozemků do výměry 50 ha (s výjimkou lesů státu, lesů na území národního parku a ochranné zóny a lesů pro obranu státu(
- dotace se vyplácí zpětně po splnění účelu
- sazba dotace 150 Kč/m3 vytěženého kůrovcového dříví
                           70 Kč/bm vybudované oplocenky
- žádost o dotaci se podává výhradně prostřednictvím portálu DOTIS
Úplné znění dotačního programu a další informace: Dotační program 20ZPD10 – asanace kůrovcového dříví
Příjem žádostí od 2.12.2019 do 30.10.2020 (nebo do vyčerpání alokace 10 mil. Kč)
Účel dotace:
1. Těžba a přiblížení strojů napadených kalamitním škůdcem z lesního porostu
2. Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení
kalamitním hmyzím škůdcem
- splnění předmětu dotace do 31.10.2020
- žadatel: vlastník lesních pozemků do výměry 50 ha (s výjimkou lesů státu, lesů na území národního parku a ochranné zóny a lesů pro obranu státu(
- dotace se vyplácí zpětně po splnění účelu
- sazba dotace 150 Kč/m3 vytěženého kůrovcového dříví
                           70 Kč/bm vybudované oplocenky
- žádost o dotaci se podává výhradně prostřednictvím portálu DOTIS
Úplné znění dotačního programu a další informace ZDE

Znění dotačního programu v přiloženém souboru
Dotační portál KHK DOTIS ZDE

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing