REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

19.06.2019

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT – MŽP vyhlásilo příjem projektů 

Zdroj: 14.6.19, MŽP, zkráceno
Řešitelé výzkumných projektů v oblasti životního prostředí se mohou od 14.6.2019 ucházet o více než 429 mil. Kč. Technologická agentura ČR (TA ČR) ve středu 12. června 2019 vyhlásila první veřejnou soutěž v programu Ministerstva životního prostředí s názvem Prostředí pro život.
Zaměření projektů:  zlepšování kvality ovzduší, vod, půdy a horninového prostředí, snižování produkce nerecyklovatelného odpadu, zvyšování opravitelnosti nebo trvanlivosti výrobků
Superprioritou programu Prostředí pro život je sucho a další důsledky změny klimatu, na které je vyčleněna celá polovina prostředků.
V první veřejné soutěži je možné podat návrh projektu do dvou podprogramů: 
- Operativní výzkum ve veřejném zájmu – pro potřeby veřejné správy 
- Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí - technologické inovace v oblasti technické ochrany životního prostředí a k tvorbě krajiny, včetně digitalizace a tzv. smart cities a smart regions. 
Do veřejné soutěže se mohou zapojit podniky a výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky nebo i samostatně. 
Veřejné soutěže budou vyhlašovány jedenkrát ročně až do roku 2024.

Podrobné informace k 1. veřejné soutěži programu Prostředí pro život získají zájemci na informačním semináři, který se uskuteční 25. června 2019 od 10 hod. v sídle TA ČR.
 

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj