REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

14.12.2018

Omezení plochy jedné plodiny od 1.1.2020

NV 292/2018 Sb. čl.I, odst. 3) písm. d), účinnost od 1.1.2020
Ve vegetačním období od 1.5. do 31.8. se nesmí pěstovat na DPB s ornou půdou, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy (SEO, MEO, SEO + MEO) větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50% pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny.


Souvislá plocha 1 plodiny = plochy oseté/osázené 1 plodinou , které od sebe nejsou viditelně odděleny“
a) ochranným pásem o minim. šíři 22 m osetým:

  • pícninami nebo
  • plodinami pro ochranný pás v rámci greeningu (NV 50/2015 Sb., § 14, odst. 4, v aktuálním znění)

b) plochou jiné plodiny o minim. šířce 110 m

 

Tuto podmínku žadatel nemusí dodržovat na DPB:
-  na které požádal o poskytnutí dotace na Biopásy a Ochranu čejky chocholaté (NV 15/2015 Sb., §21 a §22, v aktuálním znění)  
- na které má zasety plodiny vázající dusík dle greeningu (NV 50, § 18 v aktuálním znění)

NV 292/2018 Sb. najdete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj