REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.    Udělujete tímto souhlas společnosti Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje , se sídlem Třída SNP402/48, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70959811, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L8900 (dále jen „RAKKHK“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
-    jméno a příjmení
-    název společnosti
-    IČO
-    e-mail 

2.    Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání odborných informací z informačního střediska Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje a pozvánek na odborné akce. 
3.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, třída SNP 402/48, 500 03   Hradec Králové
4.    Zpracování osobních údajů je prováděno RAKKHK, osobní údaje však pro RAKKHK mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
a.    Agentura M.C.O.M. coby poskytovatel software
b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-    vzít souhlas kdykoliv zpět,
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-    na přenositelnost údajů,
-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing