REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

01.08.2018

Novela nařízení vlády k DZES

13.6.2018 vyšla ve Sbírce zákonů novela nařízení vlády k DZES – NV 126/2018 Sb. (pravidla dobrého zemědělského a environmentálního stavu). Kromě jiného nově upravují umístění plodin na půdních blocích s ohledem na erozní ohroženost půdy.
Celé znění NV najdete zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2018&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2

 

Shrnutí:
Žadatel zajistí, že na jím užívaném DPB s ornou půdou SE NEBUDE VYSKYTOVAT SOUVISLÁ PLOCHA:

1. pro silně erozně ohroženou půdu (SEO):
a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku od 2,01 ha do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu SEO větší než 2 ha

b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku nad 4 ha, která obsahuje souvislou plochu SEO větší než 2 ha nebo více než 50% plochy plodiny je na SEO
- tuto podmínku nemusí dodržovat na DPB nad 4 ha, který neobsahuje souvislou SEO plochu nad 2 ha nebo není pokryt více než z 50% SEO půdou

c) řepky olejky a ostatních obilnin zasetá bez půdoochranné technologie o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu SEO větší než 2 ha

d) řepky olejky a ostatních obilnin zasetá bez půdoochranné technologie o velikosti  nad 4 ha, která obsahuje souvislou plochu SEO větší než 2 ha nebo její plocha je z více než 50% pokryta SEO
- tuto podmínku nemusí dodržovat na DPB nad 4 ha, který neobsahuje souvislou SEO plochu nad 2 ha nebo  není pokryt více než z 50% SEO půdou

2. pro erozně ohroženou půdu (EO):
a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez půdoochranných technologií na ploše od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu SEO větší než 2 ha

b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez půdoochranných technologií na ploše nad  4 ha, která obsahuje souvislou plochu EO větší než 2 ha nebo více než 50% plochy plodiny je na EO
- tuto podmínku nemusí dodržovat na DPB nad 4 ha, který neobsahuje souvislou EO plochu nad 2 ha nebo  není pokryt více než z 50% EO půdou

Půdoochranné technologie NV nestanovuje
NV je platné od 11.1.2019 (platí pro letošní podzimní osev)

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing