REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

01.08.2018

NOVÁ VYHLÁŠKA O PŘÍPRAVCÍCH A POMOCNÝCH PROSTŘEDCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN č. 132/2018 Sb. ze dne 28.6.

Úplné znění vyhlášky najdete zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2018&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2

28.6.2018 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška o používání prostředků na ochranu rostlin, která nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 32/2012 Sb. O přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Nová vyhláška upravuje jednak oblast zkoušek, značení a skladování přípravků a dokumentaci při prodeji, ale také stanovuje obsah záznamů, které musejí vést profesionální uživatelé při použití přípravků. V těchto záznamech dochází k přidání další položky – údaj, jestli použitý přípravek zafungoval, nebo ne.

§11 – způsob vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích profesionálními uživateli:
- kniha s průběžně očíslovanými stránkami nebo elektronicky
- záznam nejpozději následující pracovní den po aplikaci
- záznam o účinku se provádí pro ověření účinku
- pokud je přípravek nebo prostředek aplikován službou, musí záznamy vést jednak osoba, která službu provedla, jednak uživatel pozemku, který službu objednal
- záznam o aplikaci:
                - identifikace pozemku - katastr, obec, okres, parcela nebo číslo dílu půdního bloku v LPIS
                - sklad rostlinných produktů – obec, označení skladu
                - skleník – obec, označení skleníku
                - mořící stanice – obec, označení mořící stanice
                - ostatní případy podobně podle umístění
- identifikace ošetřovaného objektu:
                - druh ošetřované plodiny, stromu, produktu, osiva, sadby
- rozsah nebo množství ošetřovaného objektu  - např. hektary
- datum aplikace – den, měsíc, rok
-  ?plný název přípravku nebo pomocného prostředku
- dávku na jednotku
- identifikaci cílového škodlivého organismu
- jiný účel použití  - desikace, moření, ošetření ran atd.
- OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ ve formě výsledku účinnosti opatření ve formátu 1 = účinný, 0 = neúčinný
- záznamy je možné vést i v evidenci hnojiv

Účinnost vyhlášky 15. dnem po zveřejnění ve Sbírce = 13.7.2018
Ruší se vyhlášky 32/2012 Sb. a 326/2012 Sb.

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj