REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

11.06.2020

KOMUNIKACE MEZI ŽADATELEM O DOTACE A SZIF – LZE I PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY

Zdroj: SZIF


Podle informace SZIF z 8.6.2020 bude možné při komunikace se SZIF používat i nadále datovou schránku žadatele. Zároveň budou všechny písemnosti uložené na Portálu farmáře.

Pro doručované písemnosti platí následující pravidla:
1) Má-li žadatel zřízenou datovou schránku, bude SZIF doručovat veškeré písemnosti (výzvy, rozhodnutí) do datové schránky. Následně bude stejnopis písemnosti doručen na Portál farmáře.
K okamžiku doručení písemnosti.


2) Nemá-li žadatel zřízenou datovou schránku, avšak má zřízen přístup na Portál farmáře, bude SZIF doručovat na Portál farmáře.


3) Nemá-li žadatel zřízenou datovou schránku, ani nedisponuje přístupem na Portál farmáře, bude SZIF doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (tj. poštou).


 

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing