REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

15.08.2019

JAK ŽÁDAT O VÝJIMKU PRO POVRCHOVOU APLIKACI STUTOX II PŘI PŘEMNOŽENÍ HRABOŠŮ

Zdroj: AK ČR, 14. 08. 2019 
Zemědělci mohou používat Stutox II na cílenou povrchovou aplikaci a to po vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) na příslušném kraji. K povolení aplikace je nutné žádat o výjimku podle § 50 (Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů zákona č. č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny). 
V žádosti je nutné zdůvodnit použití cílené povrchové aplikace a uvést katastr a parcely, na kterých bude uplatněná cílená povrchová aplikace. V zdůvodnění je potřebné uvést předpokládané škody na plodinách, ohrožení fungování podniku, možný zánik podniku/časti podniku z důvodu vysokých ztrát připadne ohroženost pracovních míst apod. Současně platná výjimka (vydáná ÚKZUZ 5.8.2019), jejíž platnost byla minulý týden pozastavena, má být zrušena a v nejkratším termínu má ÚKZUZ vydat nařízení k nové výjimce, kde bude ukotvena povinnost obrátit se na AOPK, která má zároveň zemědělci odpovědět "bez zbytečného prodlení".
Ing. Jan Doležal, tajemník úřadu AK ČR

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811



Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing