REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

19.10.2017

Informace ke zpřesnění pravidel - operace 4.2.1

Informace ke zpřesnění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - operace 4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (5. kolo PRV)

METODIKA VÝPOČTU K HODNOCENÍ ASPEKTU EFEKTIVNOSTI

Na základě četných dotazů žadatelů ke zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů týkající se výpočtu efektivnosti zveřejněné dne 13. října 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství, SZIF zveřejnil následující informaci.

V aktualizované podobě Pravidel pro žadatele operace 4.2.1 platných pro 5. kolo příjmu žádostí, byla změněna příloha č. 8 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti – v příloze č. 8 je uvedeno, že stanovená oborová rentabilita příjmů slouží ke kontrole poměru příjmů a výdajů výstupů realizovaného projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že úprava Pravidel pro žadatele resp. Metodiky výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti byla zveřejněna v průběhu příjmu žádostí 5. kola (žadatelé mohli generovat Žádosti o dotaci od 2. října 2017), nelze nastavení pdf formuláře Žádosti o dotaci přizpůsobit aktualizované podobě Pravidel/Metodiky ze dne 13. října 2017 (formulář může vyhodnotit projekt jako neefektivní – v poli 24. Projekt je efektivní na straně D4 Žádosti o dotaci není uveden křížek – i v případě, že neefektivní není, viz text níže).

V odkazu https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1508402172693.pdf je ilustrativně vyplněna strana Žádosti o dotaci D4 Přílohy – hodnocení aspektu.

 

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj