REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

01.09.2017

Dožínky okresu Hradec Králové

Dne 23.8. se v Roudnici uskutečnily Dožínky okresu Hradec Králové, kde bylo vyhlášeno oficiální ukončení žní a zhodnocení dosažených výsledků u jednotlivých zemědělských družstev a podniků. Pšenice ozimá byla oseta celkem na 19 120 ha. Vítězem sklizně se stalo ZD Všestary s nejvyšším výnosem 9,3 t/ha. Pšenice jarní se pěstovala celkem na 746 ha. Nejlepší výnos v letošním roce zaznamenala Rolnická a.s. Králíky s výnosem 6,95 t/ha. Ječmen ozimý byl sklizen celkem na 1 765 ha a nejlepšího výnosu dosáhlo ZS kratonohy s 8,64 t/ha. Ječmen jarní byl sklizen celkem na 1 995 ha s nejlepším výnosem 8,09 t/ha, kterého dosáhla AGRO DZ, s.r.o. Žito se sklidilo celkem ze 182 ha s nejlepším (a jediným) výnosem 6,8 t/ha od Agrodružstav Lhota pod Libčany. Oves se sklidil celkem ze 483 ha s nejlepším (a jediným) výnosem 6,73 - Lovčická zemědělská. Tritikale bylo sklizeno z 554 ha a nejlepšího výnosu dosáhlo ZD Nechanice s 7,6 t/ha. Obiloviny byly celkem osety na 24 845 ha. Celkem bylo sklizeno 180 150 tun s průměrným výnosem 7,25 t/ha. Řepka byla oseta na celkové ploše 7 601 ha a nejlepšího výnosu 4,11 t/ha dosáhl Agropodnik Humburky

Do výsledků letošních žní v okresu Hradec Králové se promítly nepříznivé klimatické podmínky v podobě krup koncem června, které poškodily úrodu především v zemědělských družstev Mžany, Stěžery a Nechanice.

Služby

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing