REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

13.02.2019

DZES 7D) OMEZENÍ VÝMĚRY MONOKULTURY NA 30 HA – shrnutí

Čeho se standard týká:

- jen orné půdy R
- jen DPB s označením celého DPB MEO nebo SEO (vrstva v LPIS  Eroze – Eroze od 1.1.2019 – DPB eroze, DPB žlutý nebo červený)
- CELÉHO DPB - nelze DZES 7d) splnit např. jen osetím MEO plochy na DPB trávou a zbytek DPB, který by už vyšel jako NEO, osít monokulturou na větší ploše než 30 ha
- všech plodin kromě vyjmenovaných (tzn. plodin s nízkou i střední ochrannou funkcí)
- započítává se plocha na jednom DPB (neposuzují se společně sousední DPB)

Kontrolní období: 1.6. – 31.8., poprvé v roce 2020
- zohlednit už při setí ozimů v tomto roce

Co standard požaduje:
- pokud je DPB označený MEO nebo SEO, může se na něm pěstovat  jedna plodina v souvislé ploše maximálně 30 ha.

-  Pokud na tomto DPB chcete pěstovat více hektarů této plodiny, MUSÍTE:
a) plochy o max. velikosti 30 ha této plodiny od sebe oddělit pásem s pícninami nebo plodinami pro ochranný pás dle EFA o minim. šíři 22 m. (= hořčice, hrách vč. pelušky, jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev, svazenka, štírovník, tolice vč. vojtěšky, vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, lipnicovité kromě obilovin nebo směsí těchto plodin)

b) mezi 2 plochy do 30 ha s jednou plodinou vložit pás minim. 110 m jiné plodiny, která není určena pro pás 22 m (např. obiloviny, řepka atd.) – v tomto případě se dvě plochy plodin se stejnou ochrannou funkcí nesčítají jako v DZES 5 (např. může být mezi kukuřicí nasetých minim. 110 m řepy).

Pokud je součástí DPB krajinný prvek, je započítán do plochy dělící plodiny, ale musí se dodržet minimální vzdálenosti dvou ploch stejné plodiny:

DZES 7d) NEMUSÍ PLNIT:

1. DPB s NEO (zelené)
2. Plocha s dusík vázajícími plodinami (EFA) a plocha se směsí dusík vázajících plodin s ostatními plodinami při podílu DVP nad 50%
3. Na celý DPB je podaná žádost na biopásy nebo čejku

Podrobněji v přiloženém dokumentu a prezentaci.

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing