REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

05.10.2018

7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

MZE vyhlašuje 7. Kolo příjmu žádostí z PRV.

Administrace:                                

- příjem žádostí  od 9.10. 8:00 do 30.10. 18:00,
- zveřejnění Doporučených a Náhradníků do 19.11.201818,
- přílohy a výběrová řízení do 5.3.2019 18:00 hod.
- výzva k doplnění a opravě příloh do 1.7.2019
- zahájení průběžného schvalování: srpen 2019

Operace:
1.1.1 Vzdělávací akce
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce pro udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech
 

Portál farmáře SZIF umožňuje od 2.10.2018 vygenerování žádosti do 7. Kola

12.9.2018 došlo ke zpřesnění Specifických podmínek některých opatření včetně 4.1.1 a ke změnám v preferenčních kritériích a kódech způsobilých výdajů. Doporučujeme stažení aktuálních Specifických podmínek jednotlivých operací.

Další informace k 7. Kolu PRV najdete v přiložených tiskových zprávách.

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing