REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Zprávy

21. 02. 2019

PRV 4.1.1 – PODPORA INVESTIC DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROCE 2019

Z důvodu množících se dotazů na otevření kola pro příjem žádostí na operaci 4.1.1 z PRV v letošním roce zveřejňujeme odpověď z Oddělení projektových opatření I:   jelikož u oper...

21. 02. 2019

DOTACE NA SUCHO 2019, DRUHÁ ETAPA

Podle informace SZIF bylo do druhé etapy příjmu žádostí o dotaci na sucho 2019 – pro tržní plodiny podáno 3.619 žádostí. Finanční prostředky určené na obě etapy – 2 miliardy Kč Požádáno v 1. eta...

13. 02. 2019

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PLNĚNÍ DZES 5 – PRITOEROZNÍ TECHNOLOGIE:

Podle aktuální informace (5. 2. 2019), Pracovní skupina cross-compliance.

13. 02. 2019

DZES 7D) OMEZENÍ VÝMĚRY MONOKULTURY NA 30 HA – shrnutí

Informace z Pracovní skupiny pro CROSS-COMPLIANCE k aktuálnímu znění DZES 7d)

08. 02. 2019

Vratka spotřební daně z nafty spotřebované v zemědělské prvovýro...

Zákon č. 4/2019 Sb. novelizuje zákon č. 353/2003 Sb.: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Výše vratky: a) 9.500,- Kč/1000 l spotřebované nafty - pro živočišnou výrobu bez rostlinné výroby - pro...

29. 01. 2019

Seminář na téma Vratka spotřební daně na zelenou naftu

Na začátek března 2019 připravujeme  s Celním úřadem pro Královéhradecký kraj seminář na téma Vratka spotřební daně na zelenou naftu. Pozvánka bude zveřejněna brzy.

28. 01. 2019

Kurz 1. st. odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na oc...

Připravili jsme pro vás  školení -  Kurz 1.stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, který se koná v Kulturním domě ZD Dolany, Dolany u Jaromě...

25. 01. 2019

Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2019

Osevní plochy ozimých obilovin a řepky pro sklizeň v roce 2019 dle stavu k 30. listopadu 2018 - viz přiložený obrázek. Podrobnou informaci najdete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/osevn...

25. 01. 2019

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019

MZe ČR zveřejnilo 18.1.2019 Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019. Zásady najdete ke stažení zde:  http://eagri.cz/public/web/file/613292/Zasady_pro_rok_2019.docx Novinkou v Zásadách...

Strana 1/8Další

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj