REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Zprávy

16. 04. 2019

Možnosti urychleného procesu získávání pracovníků z Ukrajiny

Náměty k urychlení procedurálních postupů souvisejících s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky vzešlé z jednání na MZe dne 2. dubna 2019, které se uskutečnilo z iniciativy minist...

12. 04. 2019

PŘÍJEM JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI NA ROK 2019 OD 9.4. DO 15.5.

Dne 9.4. spustil SZIF příjem Jednotné žádosti 2019.  Jednotná žádost se podává pouze prostřednictvím Portálu farmáře, se zpracováním JŽ pomohou žadatelům na pracovištích OPŽL. Před podání žádost...

12. 04. 2019

Přímé platby 2019

Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2019
Příručku pro přímé platby najdete zde

09. 04. 2019

NÁVRH NOVÉ SZP, KTERÝ SE BUDE PROJEDNÁVAT PO EVROPSKÝCH VOLBÁCH

Zdroj: AK ČR, 4.4.19 Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) hlasoval dne 2. dubna 2019 o podobě návrhu nové SZP, o které se bude dále vyjednávat až po volbách do Evrop...

05. 04. 2019

Zelená nafta v roce 2019

Novela zákona o spotřebních daních Vyhláška 79 o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v les...

05. 04. 2019

Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti pro rok 2019

04. 04. 2019

Včely - povinné hlášení aplikace prostředků na ochranu rostlin

Na základě dotazů na hlášení aplikace POR včelařům  přinášíme základní informace: 1. od minulého roku nedošlo ke změně povinnosti, stále platí §51 Zákona 326/2004 Sb. zákona o rostlinolékařské p...

03. 04. 2019

UKZUZ – porovnání účinnosti digestátu s jinými typy hnojiv v ni...

UKZUZ publikoval výsledky pokusu hnojení digestátem, jinými organickými hnojivy a LAV v oblasti zranitelné dusíkem v roce 2018. Stručně závěr z pokusu:  Celou zprávu najdete zde: http://eagri.c...

02. 04. 2019

Seminář Vygeneruj si svojí žádost

Počítačový seminář Vygeneruj si svojí žádost se uskuteční dne 26.4.2019 v počítačové učebně SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí a v Hradci Králové. Seminář je určen pro mikro, malé a střední podniky ...

Strana 1/8Další

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj