REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Zprávy

15. 8. 2018

Žně na Jičínsku

Postup sklizně obilovin a řepky k 13.8.2018

13. 8. 2018

Ministerstvo zemědělství povolilo s podmínkou dřívější sečení pl...

13.8.18 Z důvodu nedostatku krmiv kvůli suchu požadovaly nevládní organizace povolení dřívějšího pokosení ploch se specifickým managementem  Ochrana chřástala polního. Ministerstvo zeměděls...

3. 8. 2018

Ohlášení vyšší moci z důvodu sucha - Informace SZIF

Podle informace SZIF ze dne 2.8.2018, musí žadatel při ohlášení vyšší moci z důvodu sucha kromě formuláře doručit také Potvrzení ČHMÚ o půdní vlhkosti. Sucho v dotčené lokalitě bude identif...

2. 8. 2018

Povolení příkrmu na druhově bohatých pastvinách (DBP) - ZMĚNA

Dne 31.7.2018 zveřejnilo MZE na eagri.cz informaci, že povolení příkrmu na DBP platí pro oblasti aspoň středně ohrožené suchem. Musí se podávat ohlášení zásahu vyšší moci v souladu s p...

1. 8. 2018

Novela nařízení vlády k DZES

Nové podmínky hospodaření na erozně ohrožené půdě

1. 8. 2018

NOVÁ VYHLÁŠKA O PŘÍPRAVCÍCH A POMOCNÝCH PROSTŘEDCÍCH NA OCHRANU ...

Úplné znění vyhlášky najdete zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2018&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 28.6.2018 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška o používá...

30. 7. 2018

Sklizeň v okrese Trutnov

Žně v okrese Trutnov začaly v polovině července, asi o týden dříve než je obvyklé. Tento termín začátku žní ale není výjimečný, protože v uplynulých deseti letech jsme se s ním už...

26. 7. 2018

Postup žní v Královéhradeckém kraji ke dni 23. 7. 2018

Žně jsou díky teplému počasí v plném proudu a v ČR je sklizeno k  23. 7. 2018 už 45,4 % ploch základních obilovin (průměrný výnos 5,27 t/ha) a 82,9 % ploch řepky (průměrný výnos 3...

26. 7. 2018

Postup sklizně obilovin a řepky k 23. 7. 2018

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 23. 7. 2018 sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu výrazně pokročila, ale lokálně její ještě rychlejší postup komplikují bouřky...

Strana 1/6Další

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz