REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Zprávy

14. 12. 2018

Informace SZIF ke kauze dotací pro Agrofert

SZIF vydal 13.12.2018 informaci, ve které uvádí, že k zastavení výplat dotací nedochází. SZIF vyplácí dotace standardním způsobem.  Zastavení výplat se týká jen investičních dotací z P...

14. 12. 2018

Formulář pro vzdání se odvolání - SZIF

Formulář pro vzdání se odvolání najdete v připojeném souboru. Odeslat ho můžete prostřednictvím svého Portálu farmáře SZIF – v menu „Nová podání“ - „Elektronické odeslání žádosti“ nebo poš...

14. 12. 2018

Omezení plochy jedné plodiny od 1.1.2020

NV 292/2018 Sb. čl.I, odst. 3) písm. d), účinnost od 1.1.2020 Ve vegetačním období od 1.5. do 31.8. se nesmí pěstovat na DPB s ornou půdou, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy (...

07. 12. 2018

Ovocnářské dny

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Vás srdečně zve na Ovocnářské dny ve dnech 15. a 16.01.2019 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Podrobnosti v pozvánce

07. 12. 2018

PGRLF - podpora nákupu půdy

- nové kolo bude otevřeno 1.1.2019 – 31.3.2019
= snížení úrokového zatížení komerčních úvěrů na nákup půdy

Informaci najdete v přiloženém souboru.

07. 12. 2018

SZIF - Rozhodnutí a výplaty dotací, příjmy žádostí

SZIF rozesílá od 3.12.2018: - Rozhodnutí na doplatky SAPS 2018 – 3.388,15 Kč/ha, - Rozhodnutí na dotaci na ANC (dříve LFA), dotaci na VCS – obě zeleniny (11.732,11 Kč a 3.591,56 Kč/ha), do...

30. 11. 2018

Sazby přechodných vnitrostátních podpor a podpor na citlivé komo...

Dne 29.11.2018 zveřejnil SZIF sazby PVP a VCS na rok 2018. Celou informaci a tabulku termínů výplat dotací z roku 2018 najdete v přiloženém souboru.

28. 11. 2018

7.kolo PRV - nově stanovení náhradníci v operaci 4.1.1

Dne 27.11.2018 oznámil SZIF, že v 7. kole PRV pro operaci 4.1.1 byli dodatečně stanoveni náhradníci. Více informací najdete v přiloženém materiálu. Seznam náhradníků pro jednotlivé operac...

28. 11. 2018

Výzva k účasti v projektu - parazitózy masného skotu

ČSCHMS nabízí chovatelům masného skotu – i nečlenům svazu, účast ve výzkumném projektu výskytu parazitóz v chovech masného skotu. Chovatel zapojený do projektu získá bezplatné základní parazito...

Strana 1/8Další

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj