REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

08.11.2019

Změny v LPIS od 1.1.2019 - informace SZIF

SZIF se dlouhodobě potýká s opožděným nahlašováním změn do LPIS. Zákonná lhůta je 15 dní, ale uživatelé ji velmi často nedodržují. SZIF proto od 1.1.2020 připravil několik změn, které se promítnou do zákona o zemědělství:

1. odstranění „virtuálního zemědělství“ (časté v ČR i ostatních státech EU): uživatel je sice uveden v LPIS, ale uživatel zemědělskou činnost neprovozuje, pozemek fakticky obhospodařuje ten, kdo má své pozemky okolo. Hranice pozemků užívaných jednotlivými žadateli musí být VIDITELNÉ. To znamená, že hranice nemusí být oficiálně vytyčená, ale musí být vidět (směr obhospodařování, jiná plodina, kolíky atd.). Cílem je, aby bylo poznat, že dotace dostává uživatel, který pozemek opravdu obhospodařuje.

2. hranice DPB se budou zakreslovat podle skutečného užívání (viz bod 1).
Vznikne nová vrstva LPIS kde bude zakreslena „nezpůsobilá plocha DPB“ = plocha DPB, na kterou uživatel nemá právo k užívání. Tato plocha nebude způsobilá pro dotace.
Výčet situací, ve kterých SZIF bude přezkoumávat právní důvody k užívání pozemků, zůstane stejný s dosavadní praxí. Tzn. SZIF vyzve farmáře k předložení právních důvodů, pokud (info MZE):
a)  obdrží podnět od vlastníka pozemku,
b)  obdrží ohlášení kolizní změny, které není doplněné dohodou, že se změnou souhlasí všichni dotčení farmáři,
c)  farmář ohlásí zaevidování nové plochy, která doposud nebyla v LPIS evidována

3. odstranění lhůty pro vydání rozhodnutí v případě, že s ním všechny strany souhlasí

 

Celá informace zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Flpis%2F1573112560379.pdf

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj