REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

31.10.2018

Změna pravidel pro 3., 5. a 7.kolo PRV v operaci 1.1.1

Info SZIF z 29.10.2018

Preferenční kritérium „Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je stroj s půdoochrannou funkcí, stroj nebo technologie, který přispívá ke snížení emisí NH3 do ovzduší nebo zařízení pro precizní zemědělství…“ – je odstraněna podmínka, že pro získání preferenčních bodů žadatel v minulosti nesměl být sankcionován za porušení protierozních opatření.

Žadatelé si budou moci dodatečně nárokovat body, ale nemohou si navyšovat požadavek na dotaci. Dotčení žádosti budou prověřeny ještě před doporučováním žádostí.

Bližší informace v přiložených materiálech.

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj