REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

10.09.2019

ZKRMOVÁNÍ KONVENČNÍCH KRMIV V EKOLOGICKÝCH CHOVECH – VÝJIMKA Z DŮVODU SUCHA

9.9.2019
Nadále není třeba dokládat výpis o suchu z ČHMÚ.
Na základě nové funkcionality v LPIS, dle které lze zjistit rozsah katastrofické události – sucha u osob a subjektů majících pozemky v LPIS a zároveň jsou registrováni do EZ, odpadá potřeba dokládat podklad o suchu z ČHMÚ. Nadále je však v žádosti třeba podrobně popsat situaci na farmě, zejména informaci o kolik je úroda objemných krmiv menší oproti potřebnému množství a stav zásob krmiv pro daný počet a druh chovaných zvířat.  Dále množství a druh požadovaného konvenčního krmiva a datum, do kterého má být toto krmivo zkrmeno. Po datu ukončení platnosti výjimky pak toto krmivo již nelze zkrmovat.
Povolují se pouze žádosti o objemná konvenční krmiva, nikoli na krmiva jadrná, kterých je na trhu, v bio kvalitě, dostatek.
 

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj