REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

24.05.2018

ZÁCHRANA MLÁĎAT PŘI SKLIZNI A SEČÍCH

- projekt na záchranu mláďat z luk a porostů pícnin při sečích v průběhu května a června
- určený pro zemědělce, myslivce a dobrovolníky: zemědělec nahlásí zamýšlenou sklizeň, myslivci a dobrovolníci se dozví, kde v jejich okolí se bude sekat a vyrazí projít pozemky a vyhnat zvěř
- také jako mobilní aplikace
- přihlásit se můžete jako zemědělec, myslivec nebo dobrovolník zde: http://senosec.czu.cz/

Povinnosti zemědělců a myslivců při seči pícnin a travních porostů dle zákona o myslivosti:
Povinnosti zemědělců

Vlastníci, případně nájemci pozemků (zemědělci) jsou podle zákona povinni dbát na to, aby zvěř nebyla zraňována, nebo dokonce usmrcována. K zabránění vzniku škod způsobených na zvěři při obhospodařování pozemků jsou povinni oznámit s předstihem uživateli honitby (myslivci) dobu a místo provádění zemědělských prací. Toto oznámení se týká všech zemědělských prací, které se konají v noční době, dále pak aplikace chemických přípravků na ochranu rostlin a v neposlední řadě zejména kosení pícnin. V případě kosení pícnin jsou provozovatelé mechanizačních prostředků povinni používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji.

Povinnosti myslivců

Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků, potřebná opatření k záchraně zvěře.

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj