REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

02.04.2020

Výše podpor OSVČ v zemědělství - stav k 1.4.2020

OŠETŘOVNÉ PO DOBU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ – SHRNUTÍ K 1.4.2020

- také pro OSVČ, žádat mohou i podnikatelé v zemědělství
- vyplácí se po celou dobu uzavření školských a jiných dětských zařízení a zařízení pečujících o hendikepované osoby
- žádat mohou rodiče dětí mladších 13 let, rodiče hendikepovaných dětí a dospělých bez omezení věku po dobu uzavření zařízení sociálních služeb (např. stacionář
- dva pečující se mohou v péči neomezeně střídat
- výplata ošetřovného zpětně k datu přijetí mimořádných opatření
- tiskopis předá škola (obvykle na webu) + vyplněný zaslat zaměstnavateli
- po skončení kalendářního měsíce vyplnit tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovných zařízení – poslat zaměstnavateli
- výplata za kalendářní den (= i za svátky a víkendy), 60% redukovaného denního základu
- pečující osoba dostane ošetřovné jen  na 1 dítě (pokud má doma více dětí, dostává jen jedno ošetřovné)
- právo na výplatu končí dnem, kdy výchovné zařízení opět zahájí provoz

Všechny informace:  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

PŘÍMÁ PODPORA PRO OSVČ – STAV K 1.4.2020

- žádat mohou i podnikatelé v zemědělství
- žadatel musí podnikání vykonávat jako hlavní činnost (vedlejší činnost – výjimky)
- za období leden až březen 2020 musí vykázat aspoň 10% pokles příjmů oproti období leden – březen 2019
- žadatel musí mít za rok 2019 hrubý příjem minimálně 180.000 Kč nebo minimální měsíční příjem 15.000,- Kč
- bonusové období je od 12.3.2020 do 30.4.2020
- celková částka za celé období = 25.000,- Kč
- žádost na FÚ, kam žadatel podává přiznání k dani z příjmů, ideálně podat přes portál EPO

Všechny informace:  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing