REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

22.05.2018

Velké šelmy trápí zemědělce v celé Evropě

Evropské nevládní zemědělské organizace požadují přijetí opatření na regulaci velkých šelem v přírodě a změnu systému odškodňování postižených zemědělců:
- regulace počtu velkých šelem odstřelem
- zavedení odškodnění nejen za usmrcené hospodářské zvíře, ale i za zvířata zraněná, nuceně po útoku utracená a odškodnění za ušlý užitek z takových zvířat
- zavedení náhrady za vícepráce a náklady  spojené s likvidací následků útoku velkých šelem (likvidace kadáverů, shánění rozptýlených zvířat, noční hlídky atd.)
- odstřel kříženců vlka a psa ve volné přírodě
- zavedení definice příznivého stavu velkých šelem
Podrobnosti najdete zde: http://www.agris.cz/zemedelstvi/pozice-copa-cogeca-k-situaci-velkych-predatoru?id_a=200008

(zdroj: Agris, 22.5.2018)

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj