REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

12.09.2018

VÝZVA SZIF K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU 20.C ZÁSAD 2018

Předběžná žádost o zařazení do programu podpory na roky 2019 a 2020 se podává DO 27.9.2018
 

Program 20.c podporuje:

20.C.a – snížení tepelného stresu prasat v letním období
20.C.b – zlepšení stájového mikroklima
20.C.c – zlepšení prostředí pomocí prostředků proti nežádoucímu hmyzu
20.C.d – zajištění zlepšeného světelného režimu
20.C.e – šetrné metody kastrace
20.C.f – zvětšení nezaroštované plochy kotců
20.C.g – zvýšení péče o prasnice a selata na porodnách
 

Více informací najdete v přiložené výzvě SZIF.

V příloze přikládáme:

 - Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2018 - 2019 

 - Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro roky 2019 a 2020 na DP 20.C.

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj