REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

26.11.2019

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU MZE 129280 PROGRAM PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ

Podporována je výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha a odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha. Dále se podporuje odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod.

Žadatel:
- PO nebo FO zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, musí být plátce DPH
- vybrané univerzity a školní zařízení,
- organizační jednotky ČRS nebo MRS
- rybářská sdružení či spolky
- žadatel musí rybářsky hospodařit na minim. 15 ha vodních ploch

Pro zakládání nových rybníků a obnovu zaniklých rybníků podmínka hospodaření na 15 ha vodních ploch neplatí.

Přílohy

III. výzva (PDF, 40 KB)
Pravidla - III. výzva (PDF, 840 KB)
Formuláře - III. výzva (DOC, 188 KB)

Související odkazy

Vodní zákon
Stránky provozovatele EDSSMVS

Stránky programu najdete ZDE

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj