REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

11.10.2017

VŠÚO Holovousy s. r. o. na výstavě Flóra Olomouc 2017

Na olomouckém výstavišti Flora se ve dnech od 5. do 8. října konala tradiční výstava Flora Olomouc 2017 - podzimní etapa. Nově byla součástí i mezinárodní přehlídka ovoce Europom. Hlavním cílem byla propagace a podpora rozmanitosti ovocných druhů, jejich zachování a využití. Pořadatelem se stal Český zahrádkářský svaz za podpory VŠÚO Holovousy s.r.o. v podobě poskytnutí vzorků jablek pro účely této přehlídky.

VŠÚO Holovousy s.r.o. dále prezentoval ve vlastní expozici nejen výsledky výzkumu, ale rovněž novinky ve šlechtění a vystavil sortiment vyšlechtěných jablek a krajových odrůd z genofondových sbírek. Zájemcům bylo poskytnuto rovněž poradenství.

Expozice byla odbornou komisí oceněna čestným uznáním.

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj