REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

05.10.2021

UPOZORNĚNÍ PRO HOSPODÁŘE V NITRÁTOVĚ ZRANITELNÉ OBLASTI

UPOZORNĚNÍ PRO HOSPODÁŘE V NITRÁTOVĚ ZRANITELNÉ OBLASTI
– POVINNOST SPOČÍTAT BILANCI DUSÍKU ZA PODNIK DO 31.12.2021

 

Do konce roku 2021 musí hospodáři s výměrou zemědělské půdy vyšší než 30 ha (po odečtení nezapočitatelných ploch) a zároveň hospodařící v nitrátově zranitelné oblasti (i ti, kteří hospodaří v NZO jen částečně) zpracovat „bilanci dusíku“ za období 1.7.2020 – 30.6.2021!
Do výměry 30 ha se nezapočítávají jahody, vinice, chmelnice, sady, školky, fóliovníky a skleníky, okrasné rostliny, RRD a vánoční stromky a nezapočítává se do ní dusík zanechaný zvířaty při pastvě.

UKZUZ může spočítanou bilanci vyžadovat už v lednu 2022.

Přebytek dusíku nesmí po 3 po sobě následující roky  překročit v průměru podniku 70 kg/ha.

Pro výpočet bilance musíte mít:
-  zpracovanou evidenci hnojení nebo aspoň přehled o množství dodaných hnojiv do půdy
- evidované výnosy plodin včetně pícnin

 

Celou informaci najdete ZDE.

Aktualizovaná tabulka výpočtu bilance dusíku ZDE.  

Rozšířená verze pro všechny plodiny a kultury ZDE.

 

Pokud vám bilance dusíku vyjde vyšší, než + 70kg N/ha v průměru podniku, je třeba na to pamatovat v dalších letech a množství N hnojiv do půdy snížit tak, abyste se dostali právě na max. přebytek 70 kg/ha v průměru 3 let. Pozor, jde o klouzavý průměr, nepočítá se po každé „3 letce“ znovu jakoby od „nuly“.

 

Jak zjistíte, že hospodaříte v nitrátovce (kdo jste to ještě nezaznamenal):

a

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing
 
123 movies