REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

04.09.2017

Srovnání výsledků letošních žní v okrese Hradec Králové s předchozími třemi lety

Letošní sklizeň obilovin a řepky v okresu Hradec Králové byl oproti minulým rokům mírně podprůměrný.

U pšenice ozimé bylo dosaženo v letošním roce průměrného výnosu 7,63 t/ha. V předešlých třech letech byl průměrný výnos 7,61 t/ha (2016), 8,18 t/ha (2015) a 8,09 t/ha (2014). U pšenice jarní bylo dosaženo tento rok průměrného výnosu 5,04 t/ha. V minulých letech bylo průměrně sklizeno 5,77 t/ha (2016), 5,49 (2015) a 5,89 t/ha (2014). Průměrné výnosy ostatních obilovin jsou uvedeny v tabulce, která je zde vedena v příloze. Průměrný výnos obilovin celkem je pro letošní rok v okresu Hradec Králové 7,45 t/ha. Toto množství je za poslední čtyři roky nejnižší. V roce 2016 činil průměrný výnos obilovin celkem 8,10 t/ha. V roce 2015 to bylo 8,05 t/ha a v roce 2014 7,82 t/ha. 

Průměrný výnos řepky činí tento rok 3,21 t/ha. V roce 2016 to bylo 3,76 t/ha, v roce 2015 3,73 t/ha a v roce 2014 4,51 t/ha. 

V letošním roce byla naopak poprvé oproti minulým rokům zaznamenána sklizeň máku a to s výnosem 0,75 t/ha společností ACHP, spol. s r.o. Hradec Králové.

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj