REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

27.04.2018

Seminář Vygeneruj si svou žádost sám

Dne 27. 4. 2018 se v Kostelci nad Orlicí v zemědělské škole uskutečnil III. ročník semináře pod názvem "Vygeneruj si svou žádost sám". Akci pořádala Okresní agrární komora Rychnov nad Kněžnou. Účastníci si pod vedením Ing. Vrzáně a Ing. Kaplera na Portálu farmáře vygenerovali jednotnou žádost pro rok 2018 a odnesli si jednací číslo podané žádosti. Zájemci byli rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu tvořili farmáři obhospodařující i ornou půdu. Ve druhé skupině byli farmáři hospodařící na trvalých travních porostech. Celkem bylo podáno 40 žádostí. Pro zúčastněné byl seminář přínosem a akci si chválili.

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz