REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

12.01.2018

Seminář Účetní závěrka

Seminář Účetní a daňová závěrka za rok  2017 a  změny pro rok 2018 se konal na dvou místech a to 9. 1. 2018 v Mlázovicích a 10. 1. 2018 v Dolanech. Na programu obou seminářů bylo:

                        Rámec právního prostředí podnikatelských subjektů – poslední vývoj

                        Účetnictví podnikatelů pro rok 2017, očekávané změny 2018

                        Soustava daní v ČR a její vývoj

                        Změny v ZDP ještě pro rok 2017

                        Změny ZDP pro nové období (2018)

                        Specifické daňové a účetní problémy

                        Daň z přidané hodnoty – dopad daňového balíčku

                        Elektronická evidence tržeb – náběh etap 3. a 4. v roce 2018

                        Diskuze

Semináře v Mlázovicích se zúčastnilo celkem 73 zájemců, v Dolanech pak 61. Jedná se o pravidelný seminář, který je Regionální agrární komorou organizován každý rok a zaměstnanci v ekonomickém sektoru o něho mají zájem. 

Služby
Služby

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz