REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

11.09.2017

Seminář Dotační možnosti - 5. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova

Seminář je pořádaný ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a Agrární komory Náchod. 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ do 15. 09. 2017: e-mail: miroslava.starkova@szif.cz
Do e-mailu, prosím, uvádějte vždy: celé jméno, organizaci a kontakt.

Program:
09:00 – 09:30 hodin
       1) prezence účastníků, coffee break
09:30 – 12:30 hodin
       2) představení Celostátní sítě pro venkov
           (Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov),
       3) možnosti čerpání finanční podpory z Programu rozvoje venkova 2014-2020
            v rámci vyhlášeného 5. kola příjmu žádostí (Ing. Josef Tabery, Řídicí orgán Programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství, Ing. Jitka                  Tvrzníková, akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství),
12:30 – 13:00 hodin
       4) oběd
13:00 – 15:30 hodin
      5) prezentace častých chyb ve způsobu podávání a administrace žádostí o dotaci
          (Ing. Jolana Rejchrtová, oddělení projektových opatření, RO SZIF Hradec Králové),
      6) předávání zkušeností se zadáváním veřejných zakázek
         (Ing. Jan Kodytek, oddělení kontrol projektových podpor, RO SZIF Hradec Králové),
      7) vratka spotřební daně pro zelenou naftu – poznatky z praxe
          (npor. Ing. Petr Zahradník, Celní úřad pro Královéhradecký kraj, nprap. Jiří Petráček, Celní úřad pro Královéhradecký kraj),
       8) různé, diskuse a dotazy účastníků.

Akce je spolufinancována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Pozvánku na seminář je možné stáhnout v příloze níže.

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj