REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAK KHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 301 z roku 1992. Sdružuje pět okresních agrárních komor Královéhradeckého kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnické osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Královéhradeckého kraje. Členství není povinné.

 

Regionální informační středis...

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské...

Konzultační středisko České ...

Pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze zajišťujeme činnost Konzultačního střediska v Hradci Králové

Dožínky

Regionální agrární komora je pořadatelem tradičního svátku sklizně - Královéhradeckých krajských dožínek.  

Potravina a potravinář Králov...

Každoroční soutěž potravinářů a jejich výrobků pořádá Regionální agrární komora již od roku 2005.  

FOTOSOUTĚŽE

Zemědělská, lesnická a potravinářská témata čočkou objektivu.Podrobnosti k aktuální soutěži naleznete ke stažení níže. Fotka od Jupigo z Pixabay 

03. 12. 2019 úterý

Manažerské fórum zemědělců potravinářů a MAS Královéhradeckého a Pardubického kraje

21. 02. 2020 pátek

VIII. Reprezentační ples zemědělců a potravinářů Královehradeckého kraje

15. 11. 2019

Informační kanály k příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalam...

zdroj: mze.cz Pro dotazy žadatelů o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích Ministerstvo zemědělství zveřejňuje informační kanály k tomuto dotačnímu programu. Pro poskytov...

13. 11. 2019

Příspěvek na likvidaci kůrovcové kalamity v lesích 2018 – přípra...

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích budou žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele.  Příjem žádostí se...

13. 11. 2019

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí...

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj