REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAK KHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 301 z roku 1992. Sdružuje pět okresních agrárních komor Královéhradeckého kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnick osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Královéhradeckého kraje. Členství není povinné.

Informační středisko Královéh...

Informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v...

Konzultační středisko České ...

Pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze zajišťujeme činnost konzultačního střediska v Hradci Králové

8. 11. 2017 středa

Příklady špatné praxe BOZP v zemědělství

1. 11. 2017 středa

Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace v zahraničí a v ČR

20. 10. 2017

Semináře Nitrátová směrnice a Portál farmáře

Dne 17. 10. proběhl v Hradci Králové semminář Nitrátová směrnice

20. 10. 2017

94. jednání antibyrokratické komise MZE

94. jednání antibyrokratické komise MZE se uskutečnilo dne 4. 10. 2017. Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 94. jednání ABK a jednání s pozvanými hosty. Na jednání byli probír...

20. 10. 2017

PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) stanovilo základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2 % p.a. Tato sazba se týká žádostí přijatých v období od 1....

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail: info@rakkhk.cz