REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAK KHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 301 z roku 1992. Sdružuje pět okresních agrárních komor Královéhradeckého kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnick osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Královéhradeckého kraje. Členství není povinné.

Regionální informační středis...

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské...

Konzultační středisko České ...

Pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze zajišťujeme činnost Konzultačního střediska v Hradci Králové

Dožínky

Regionální agrární komora je pořadatelem tradičního svátku sklizně - Královéhradeckých krajských dožínek.  

Potravina a potravinář Králov...

Každoroční soutěž potravinářů a jejich výrobků pořádá Regionální agrární komora již od roku 2005.  

13. 09. 2019 - 14. 09. 2019

Královehradecké krajské dožínky

21. 02. 2020 pátek

VIII. Reprezentační ples zemědělců a potravinářů Královehradeckého kraje

27. 03. 2019 středa

Seminář vratka spotřební daně na zelenou naftu

12. 03. 2019

Wellfare masného skotu - podávání předběžných žádostí

Předběžná žádost se podává 18.3. – 29.3.2019 – platí i pro rok 2020 Předběžnou žádost na rok 2020 bude možné podat do konce září 2020 – výzva MZe. 2019 – dotační programy 20.D.d ošetřování přípravky ...

07. 03. 2019

Výzva MŽP k podávání žádostí do programu péče o krajinu v roce 2...

MŽP přijímá žádosti do Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (podprogram B). Předmět podpory: 1. Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených...

07. 03. 2019

Přehled změn v přímých platbách a plošných opatřeních PRV na rok...

ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH: dle informací ze školení školitelů 06.03.2019, podrobnosti budou v metodikách k jednotlivým titulům 1. MEDONOSNÝ ÚHOR:  novinka - koef. EFAs 1,5 - sezna...

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj