REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAK KHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 301 z roku 1992. Sdružuje pět okresních agrárních komor Královéhradeckého kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnick osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Královéhradeckého kraje. Členství není povinné.

Regionální informační středis...

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské...

Konzultační středisko České ...

Pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze zajišťujeme činnost Konzultačního střediska v Hradci Králové

14. 9. 2018 - 15. 9. 2018

Dožínky 2018

15. 8. 2018

Žně na Jičínsku

Postup sklizně obilovin a řepky k 13.8.2018

13. 8. 2018

Ministerstvo zemědělství povolilo s podmínkou dřívější sečení pl...

13.8.18 Z důvodu nedostatku krmiv kvůli suchu požadovaly nevládní organizace povolení dřívějšího pokosení ploch se specifickým managementem  Ochrana chřástala polního. Ministerstvo zeměděls...

3. 8. 2018

Ohlášení vyšší moci z důvodu sucha - Informace SZIF

Podle informace SZIF ze dne 2.8.2018, musí žadatel při ohlášení vyšší moci z důvodu sucha kromě formuláře doručit také Potvrzení ČHMÚ o půdní vlhkosti. Sucho v dotčené lokalitě bude identif...

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz