REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAK KHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 301 z roku 1992. Sdružuje pět okresních agrárních komor Královéhradeckého kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnick osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Královéhradeckého kraje. Členství není povinné.

Regionální informační středis...

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské...

Konzultační středisko České ...

Pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze zajišťujeme činnost Konzultačního střediska v Hradci Králové

Dožínky

Regionální agrární komora je pořadatelem tradičního svátku sklizně - Královéhradeckých krajských dožínek.  

Potravina a potravinář Králov...

Každoroční soutěž potravinářů a jejich výrobků pořádá Regionální agrární komora již od roku 2005.  

13. 02. 2019

DZES 7D) OMEZENÍ VÝMĚRY MONOKULTURY NA 30 HA – shrnutí

Informace z Pracovní skupiny pro CROSS-COMPLIANCE k aktuálnímu znění DZES 7d)

13. 02. 2019

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PLNĚNÍ DZES 5 – PRITOEROZNÍ TECHNOLOGIE:

Podle aktuální informace (5. 2. 2019), Pracovní skupina cross-compliance.

08. 02. 2019

Vratka spotřební daně z nafty spotřebované v zemědělské prvovýro...

Zákon č. 4/2019 Sb. novelizuje zákon č. 353/2003 Sb.: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Výše vratky: a) 9.500,- Kč/1000 l spotřebované nafty - pro živočišnou výrobu bez rostlinné výroby - pro...

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj