REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAK KHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 301 z roku 1992. Sdružuje pět okresních agrárních komor Královéhradeckého kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnick osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Královéhradeckého kraje. Členství není povinné.

Regionální informační středis...

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské...

Konzultační středisko České ...

Pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze zajišťujeme činnost Konzultačního střediska v Hradci Králové

Dožínky

Regionální agrární komora je pořadatelem tradičního svátku sklizně - Královéhradeckých krajských dožínek.  

Potravina a potravinář Králov...

Každoroční soutěž potravinářů a jejich výrobků pořádá Regionální agrární komora již od roku 2005.  

14. 12. 2018

Informace SZIF ke kauze dotací pro Agrofert

SZIF vydal 13.12.2018 informaci, ve které uvádí, že k zastavení výplat dotací nedochází. SZIF vyplácí dotace standardním způsobem.  Zastavení výplat se týká jen investičních dotací z P...

14. 12. 2018

Formulář pro vzdání se odvolání - SZIF

Formulář pro vzdání se odvolání najdete v připojeném souboru. Odeslat ho můžete prostřednictvím svého Portálu farmáře SZIF – v menu „Nová podání“ - „Elektronické odeslání žádosti“ nebo poš...

14. 12. 2018

Omezení plochy jedné plodiny od 1.1.2020

NV 292/2018 Sb. čl.I, odst. 3) písm. d), účinnost od 1.1.2020 Ve vegetačním období od 1.5. do 31.8. se nesmí pěstovat na DPB s ornou půdou, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy (...

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj