REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAK KHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 301 z roku 1992. Sdružuje pět okresních agrárních komor Královéhradeckého kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnické osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Královéhradeckého kraje. Členství není povinné.

 

Regionální informační středis...

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské...

Konzultační středisko České ...

Pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze zajišťujeme činnost Konzultačního střediska v Hradci Králové

Dožínky

Regionální agrární komora je pořadatelem tradičního svátku sklizně - Královéhradeckých krajských dožínek.  

Potravina a potravinář Králov...

Každoroční soutěž potravinářů a jejich výrobků pořádá Regionální agrární komora již od roku 2005.  

FOTOSOUTĚŽE

Zemědělská, lesnická a potravinářská témata čočkou objektivu.Podrobnosti k aktuální soutěži naleznete ke stažení níže. Fotka od Jupigo z Pixabay 

22. 01. 2020 - 23. 01. 2020

Účetní a daňová závěrka za rok 2019 a změny pro rok 2020

21. 02. 2020 pátek

VIII. Reprezentační ples zemědělců a potravinářů Královehradeckého kraje

02. 12. 2019

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ KŮROVCOVÉ KALAMI...

MZE vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o příspěvek na kůrovce ZDE  Příjem žádostí probíhá od 29.11.2019 do 28.2.2020. Žádost musí být zpracovaná v Modulu pro žadatele: - informace k...

29. 11. 2019

ŽADATELÉ O DOTACI NA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – PROKÁZÁNÍ VLASTNÍ ...

Žadatelé o dotaci na ekologické zemědělství – produkce ovoce a jahod musí do 31.1.2020 doručit SZIF Formulář prokázání objemu vlastní produkce. Neplatí pro žadatele, kteří do 31.1.2020 na SZIF doruči...

28. 11. 2019

Předběžné výsledky zkoušek jarního ječmene

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj