REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

04.09.2017

Průběh žní v okrese Trutnov k 28.8.2017

V okrese Trutnov se po krátkém přerušení způsobeném deštivým počasím v minulém týdnu  opět naplno rozběhly žně. Z 8134 ha polí osetých obilovinami a řepkou je sklizeno 93,8% ploch. Výnosy se drží na dlouhodobém průměru u obilovin od 4,17 t do 6,59 t/ha, řepka měla průměrný výnos 3,2 t/ha. Sklizeň obilovin se přesunula do vyšších poloh a na pozemky s horšími podmínkami, průměrné výnosy budou pravděpodobně mírně klesat.

Dokončena byla sklizeň ozimého ječmene, jarního ječmene, tritikale a řepky, do finále jde sklizeň ozimé pšenice a ovsa.

Souběžně probíhá příprava půdy pod ozimy a setí meziplodin.

Počasí přeje i druhým případně dalším sečím travních porostů. I zde jsou výnosy uspokojivé.

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj