REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

12.07.2018

Projekt ISIDOR

Centrum precizního zemědělství při ČZU Praha nabízí zemědělcům možnost zapojit se do projektu na vytvoření sítě zemědělských meteorologických stanic ISIDOR. Páteřní stanice jsou automatické, podpůrné stanice jsou stanice u zemědělských subjektů. Počet stanic v síti je neomezený.

V současné době ISIDOR poskytuje informace o teplotě vzduchu a srážkách z třinácti meteorologických stanic, které pokrývají liniovou oblast mezi Žatcem a Mělníkem. Důvodem vzniku sítě v této oblasti je dlouholetý výzkum bilancí vláhové potřeby polních plodin výzkumnými organizacemi. Zejména se jedná o stanovení hodnot crop koeficientů (Kc) pro porosty jednotlivých polních plodin, jejichž znalost umožňuje přesnou kvantifikaci aktuální evapotranspirace dané plodiny během vegetace a následně i vláhovou bilanci půdního bloku.

Meteorologická data ze sítě jsou využitelná kromě plánování, kdy se má zasít nebo hnojit či používat přípravky na ochranu rostlin, také k modelování rozvoje výskytu chorob, škůdců nebo vodního stresu u rostlin. Zpětné zpracování historicky dlouhodobých časových úseků navíc pomáhá specifikaci klimatické charakteristiky lokality, nabízí ale také specifikaci vlivu počasí na vývoj porostů, výnosy nebo ekonomické ukazatele. Údaje ze sítě by mohly sloužit také pro dokladování sucha na konkrétní lokalitě, pokud by to akceptovala státní správa.

Podrobnosti o síti ISIDOR, zapojení do projektu a kontakty najdete zde: https://cpz.czu.cz/cs/r-13355-aktualni-aktuality/projekt-isidor.html  

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing