REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

15.01.2019

Příručka SVS pro prodej malého množství vlastních produktů

Státní veterinární správa vydala příručku pro zájemce o prodej vlastních produktů v malém množství ze dvora podle legislativy platné v roce 2018.

Příručku najdete zde:  http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Zpracovani-vlastni-produkce-potraviny-zivocisneho-puvodu-2018.pdf


Příručka zahrnuje povinnosti při:
1. domácí porážce:

- hospodářská zvířata kromě skotu nad 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců
- skot 24 - 72 měsíců stáří – ročně max. 3 kusy, do 24 měsíců stáří bez omezení počtu

2. Prodeji  malého množství králíků, drůbeže a nutrií:
- pro chovatele, jejichž roční produkce je nižší než  2000 ks hus, krůt nebo kachen nebo do 10.000 ks ostatní drůbeže
- týdenní prodej do 10 ks hus, krůt nebo kachen;  do 35 ks ostatní drůbeže, králíků nebo nutrií
- prodej přímému spotřebiteli, na trhu nebo tržnici v celé ČR nebo v místním maloobchodě

3. prodeji malého množství mléka a smetany od vlastích zvířat:
- konečnému spotřebiteli ze dvora nebo prostřednictvím automatu
- po tepelné úpravě dodávat na trh při poskytování stravovacích služeb

4. zpracování mléka v minimlékárně a prodej vlastních mléčných výrobků

5. prodeji malého množství vajec od vlastních nosnic:
- prodej max. 60 ks vajec jednomu spotřebiteli týdně nebo prodej 600 ks vajec do maloobchodu týdně
-  prodej přímému spotřebiteli, na trhu nebo tržnici v celé ČR nebo v místním maloobchodě

6. zpracování vajec a prodej vlastních výrobků z vajec

7. prodej medu od vlastních včel:
- prodej přímému spotřebiteli ve vlastní domácnosti, vlastním hospodářství, na trhu nebo tržnici v celé ČR nebo v místním maloobchodě
- max. 2 tuny medu ročně

8. prodej vlastních živých ryb:
- prodávat z vlastního hospodářství nebo uvádět na trh při poskytování stravovacích služeb

 

 

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj