REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

02.08.2018

Povolení příkrmu na druhově bohatých pastvinách (DBP) - ZMĚNA

Dne 31.7.2018 zveřejnilo MZE na eagri.cz informaci, že povolení příkrmu na DBP platí pro oblasti aspoň středně ohrožené suchem. Musí se podávat ohlášení zásahu vyšší moci v souladu s platnými právními předpisy na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL), ale nemusí se přikládat údaje od Českého hydrometeorologického ústavu.

Celou informaci najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/moznost-prikrmu-hospodarskych-zvirat-na.html

Mapa ohrožení suchem ve vrstvě 0 – 100 cm: http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj