REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

30.10.2017

Poslanci žádají postupné ukončení využívání glyfosátu a plný zákaz od 2022

Podle usnesení z 24. října Parlament žádá, aby byly herbicidy obsahující glyfosát jakožto aktivní látku zakázány pro běžné domácí uživatele s platností od 15.12.2017. V zemědělství by se mělo jeho užívání ukončit postupně s tím, že i tam by byl zcela zakázán od roku 2022. Výsledky posuzování rizik glyfosátu, která provádí Evropská komise, by se navíc dle poslanců měly zveřejňovat. Členské státy v Radě hlasovaly o svém stanovisku ke kontroverznímu návrhu na obnovení licence pro glyfosát dne 25.10.2017. Usnesení Evropského parlamentu je pro ně doporučením.

Více informací na http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20171009STO85663/poslanci-pozaduji-postupne-ukoncit-uzivani-glyfosatu-a-zakazat-ho-od-2022

Zdroj: Evropská společenství

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj