REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

21.05.2018

Pícninářský den v Podkrkonoší

Zemědělská firma EKOMASO s.r.o. pořádá ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd svůj první Pícninářský den. EKOMASO s.r.o. hospodaří v podmínkách Podkrkonoší, věnuje se chovu masného skotu a krmivovou základnu pro svůj dobytek zajišťuje převážně z trvalých travních porostů.
Pícninářský den bude zaměřen na obhospodařování travních porostů a výrobu kvalitních konzervovaných krmiv. Program doplní krátké praktické ukázky práce zemědělské techniky.
Pícninářský den se uskuteční 23. května 2018 v Chotěvicích u Hostinného.

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj