REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

21.02.2019

PRV 4.1.1 – PODPORA INVESTIC DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROCE 2019

Z důvodu množících se dotazů na otevření kola pro příjem žádostí na operaci 4.1.1 z PRV v letošním roce zveřejňujeme odpověď z Oddělení projektových opatření I:

 

jelikož u operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, která je součástí Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, byly již vyčerpány alokace, není zatím v současné době plánováno vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí.

 

 

 

 

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj