REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

02.07.2019

POUŽITÍ RECYKLOVANÉ VODY K ZAVLAŽOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

Zdroj: MŽP, 27.6.19, zkráceno
Rada pro životní prostředí EU na jednání 27.6.2019 schválila pozici k návrhu nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné používání vody v zemědělství. Opětovné používání vody na závlahy má přispět k řešení nedostatku vodních zdrojů i problémů s klimatem. Stanovení minimálních požadavků má zaručit, že recyklovaná voda k zavlažování zemědělských plodin bude bezpečná z hlediska ochrany životního prostředí i lidského zdraví. 
Před použitím recyklované vody bude nutné zpracovat analýzu rizik, v závlahové recyklované vodě budou sledována především mikrobiologická rizika. 
V ČR se recyklovaná voda k zavlažování zatím nepoužívá. 
Podrobnější informace zde: https://www.mzp.cz/cz/news_190626-opetovne-vyuziti-vody-zemedelstvi-ma-predbezne-eu-zelenou 
 

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj