REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

03.08.2018

Ohlášení vyšší moci z důvodu sucha - Informace SZIF

Podle informace SZIF ze dne 2.8.2018, musí žadatel při ohlášení vyšší moci z důvodu sucha kromě formuláře doručit také Potvrzení ČHMÚ o půdní vlhkosti. Sucho v dotčené lokalitě bude identifikováno, pokud % využitelné vodní kapacity bude maximálně 50% (tj. míra ohrožení suchem bude „středně velká“). To se netýká povolení příkrmu na druhově bohatých pastvinách.

Celá informace SZIF je v příloze.

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj