REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

21.12.2019

Návrhy důležitých legislativních norem

Vyhláška o ochraně půdy proti erozi a novela Mysliveckého zákona 449/2001 Sb.

Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí:
- stanoví přípustnou míru ztráty půdy erozí
- způsob hodnocení erozního ohrožení
- opatření ke snížení erozního ohrožení
- pozemky nevhodné ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
-  je možné připomínkovat do 2.1.2020.

Návrh novely mysliveckého zákona:
zrušení normovaných stavů zvěře
- zrušení povinnosti zakládat políčka pro zvěř
- myslivecké plánování v elektronické podobě, myslivecký informační systém v elektronické podobě
- povinnost viditelného reflexního prvku na oblečení při společném lovu
- plán mysliveckého hospodaření jako dohoda mezi držitelem a uživatelem honitby, změny plánu hospodaření po dohodě mezi držitelem a uživatelem honitby bez schválení orgánu státní správy myslivosti
- ruší povinnost pětiletých posudků zjištění vhodné výše lovu spárkaté zvěře
- ruší jednotný termín provedení sčítání zvěře
- ruší se povinnost držení loveckých psů v honitbě
- odstranění některých omezení lovu spárkaté zvěře a zakázaných technologií při lovu
- odstranění omezení lovu divokých prasat, daňčího  a srnčího při společném lovu
- ruší zákaz lovu na pozemcích, kde probíhá sklizeň
- úprava lovu zvěře na čekané na hranici mezi honitbami
- změna v požadavcích na držitele loveckého lístku
- úprava evidence a kontroly ulovené zvěře
- prodloužení termínů pro uplatnění škod způsobených zvěří na zemědělských plodinách
- další změny
- připomínkuje se do 20.1.2020

Celé znění návrhů legislativních předpisů najdete v přiložených souborech.

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing