REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

29.05.2018

Návrh protierozních opatření pro osev_návrh podzim 2018

V příloze pod textem je shrnutí návrhu DZES 5, který bude platit od roku 2019, tedy pravděpodobně pro osev podzim 2018. Souhrn vypracovala Ing. Jezberová, akreditovaný poradce RIS KHK. Zároveň upozorňuje, že jde stále o návrh a může v něm dojít ke změnám.  Materiál je zpracován tak, jak vyplývá z textu návrhu, nezohledňuje případná upřesnění nebo vysvětlení, která by k němu mohla být  vydána.
 

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj