REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

16.04.2019

Možnosti urychleného procesu získávání pracovníků z Ukrajiny

Náměty k urychlení procedurálních postupů souvisejících s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky vzešlé z jednání na MZe dne 2. dubna 2019, které se uskutečnilo z iniciativy ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana CSc.

MOŽNOSTI URYCHLENÍ PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z UKRAJINY
Zdroj: AK ČR
V přiložené metodice najdete možnosti urychlení procesu získání víz pro pracovníky z Ukrajiny, včetně kontaktů a některých formulářů. 
1. Využití Krátkodobých schengenských víz
2. Využití Dlouhodobých víz v souvislosti s projektem Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví“
3. Využití zaměstnanecké karty z projektu Zvláštní postupy ….
4. Souběžné podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum a současné zajištění pobytu na více než 90 dní
5. Podání hromadné žádosti na Ukrajině
6. Povolení k zaměstnávání za účelem sezónního zaměstnávání podle Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj