REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

23.07.2018

Možnost uskladnění kůrovcového dřeva mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa

Plocha by měla být dostupná pro nákladní vozidla a zpevněná od 2 000 m2 více, oplocená, ale není podmínkou. Doba skladování je plánována v horizontu jednoho roku a více. Podmínky pronájmu by dojednával pronajímající přímo se zájemcem o uskladnění dřeva.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zjišťuje kapacitní možnosti uskladnění kůrovcové dřevní hmoty v kraji a následně, pokud bude zájem, bude vlastníky lesů směřovat na tyto vytipované skládky.

Zájemci o poskytnutí plochy k uskladnění dřeva nechť píší na email oakhk@seznam.cz.

 

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj